Chính sách bảo mật

Chúng tôi lấy thông tin gì từ bạn?

  • Khi bạn tạo tài khoản hoặc hồ sơ với chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin như tên, ngày sinh hoặc địa chỉ email của bạn.
  • Khi bạn chia sẻ danh bạ của mình, chúng tôi sẽ thu thập số điện thoại và thông tin liên hệ khác của họ để tối ưu hóa trải nghiệm của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin vào mục đích nào?

  • Giúp bạn đăng ký Dịch vụ của chúng tôi
  • Cung cấp Dịch vụ hoặc tính năng bạn yêu cầu
  • Cung cấp nội dung tùy chỉnh và các dịch vụ được cá nhân hóa dựa trên các hoạt động trước đây của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi
  • Cung cấp quảng cáo tùy chỉnh, khuyến mại và ưu đãi có thể khiến bạn quan tâm trên các trang web của chúng tôi, trang web của bên thứ ba và các nền tảng trực tuyến như các trang web truyền thông xã hội
  • Đưa ra các khuyến mại và các chương trình bằng truyền thông tiếp thị trực tiếp, chỉ khi bạn đồng ý với chúng tôi
  • Cung cấp các bản cập nhật phần mềm, dịch vụ bảo trì và hỗ trợ cho thiết bị của bạn
  • Tuân thủ luật pháp và quy trình pháp lý

Cách chúng tôi giữ bảo mật thông tin

Chúng tôi coi trọng việc bảo vệ dữ liệu của bạn. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo vệ vật lý và kỹ thuật để bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng trong khi chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn, không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy tính hoặc kết nối không dây nào là hoàn toàn an toàn.

Quyền của bạn là gì?

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp chi tiết về những gì chúng tôi đã thu thập và bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa hoặc sửa bất kỳ điểm nào không chính xác. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi giới hạn hoặc hạn chế việc xử lý, chia sẻ hoặc truyền tải thông tin cá nhân của bạn, cũng như cung cấp cho bạn thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập để bạn có thể sử dụng cho các mục đích riêng. Tuy nhiên, việc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn cũng có thể khiến bạn mất quyền truy cập vào Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi sẽ không xóa dữ liệu mà chúng tôi buộc phải lưu giữ theo luật.