Những nội dung quan trọng trong luật Ngân hàng Nhà nước 2010

luật ngân hàng nhà nước 2010

Trong những năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã có rất nhiều thay đổi lớn để đáp ứng được các yêu cầu của quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số những nội dung quan trọng mới ở trong luật Ngân hàng Nhà nước 2010.

luật ngân hàng nhà nước 2010

Đối với việc hoạch định và thực thi các chính sách tiền tệ

Ở trong luật Ngân hàng Nhà nước 2010 đã quy định về khái niệm chính sách tiền tệ quốc gia để làm các cơ sở trong quá trình xây dựng thẩm quyền của các cơ quan đối với chính sách tiền tệ. Theo đó thì chính sách tiền tệ quốc gia là những quyết định về tiền tệ ở trong quốc gia đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm việc quyết định các mục tiêu về ổn định giá trị đồng tiền, quyết định sử dụng các biện pháp hay công cụ để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra.

Còn về thẩm quyền quyết định chính sách tiền tệ quốc gia, Luật cũng đã cụ thể hóa về vai trò, vị trí của các cơ quan nhà nước trong việc quyết định và thực thi các chính sách tiền tệ quốc gia phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và Luật Tổ chức Chính phủ. Ở đây Quốc hội sẽ quyết định về chỉ tiêu lạm phát hàng năm, còn Chủ tịch nước sẽ thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ do Hiến pháp và pháp luật quy định. Chính phủ trình Quốc hội sẽ quyết định những chỉ tiêu lạm phát hàng năm, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định về việc sử dụng các biện pháp điều hành để có thể thực hiện được các mục tiêu về chính sách tiền tệ quốc gia theo những quy định của Chính phủ đề ra.

luật ngân hàng nhà nước 2010

Thẩm quyền của Ngân hàng Nhà Nước ở trong việc thực thi các chính sách tiền tệ

Thống đốc của Ngân Hàng Nhà nước sẽ chính là người trực tiếp quyết định việc sử dụng các công cụ tái cấp vốn, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, lãi suất, nghiệp vụ thị trường mở để thực hiện có hiệu quả các chính sách tiền tệ quốc gia.

luật ngân hàng nhà nước 2010

Đối với các công cụ lãi suất, Luật  cũng đã quy định rõ về lãi suất cơ bản và lãi suất điều hành chính sách tiền tệ về chống tình trạng cho vay nặng lãi vừa đảm bảo để Ngân hàng Nhà nước điều hành, thực thi các chính sách về tiền tệ. Đây cũng chính là những cơ sở về mặt pháp lý rất quan trọng giúp cho Ngân hàng Nhà nước có thể thay đổi được nội hàm lãi suất cơ bản. 

Nếu ở trong trường hợp thị trường tiền tệ có nhiều diễn biến bất thường, phức tạp Ngân hàng Nhà nước sẽ quy định cơ chế điều hành lãi suất áp dụng ở trong quan hệ giữa các tổ chức tín dụng với nhau hay đối với khách hàng và các quan hệ tín dụng khác. Cũng như, theo những quy định của Luật này, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định về chế độ tỷ giá, cơ chế điều hành tỷ giá, thẩm quyền ở trong quá trình thực thi chính sách tiền tệ với mục đích là ổn định giá trị đồng tiền đã được nâng cao hơn.

Vai trò và nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước ở trên lĩnh vực thanh tra, giám sát

luật ngân hàng nhà nước 2010

Ở trên các lĩnh vực thanh tra, giám sát thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã được điều chỉnh để tăng cường thẩm quyền trong quá trình xử lý những rủi ro của tổ chức tín dụng. Luật đã quy định theo hướng là khẳng định rõ những thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước ở trong quá trình giám sát an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng từ khâu cấp phép, xây dựng quy chế an toàn cho đến việc theo dõi, giám sát các hoạt động và chủ động xử lý ở trong các tình huống có nguy cơ đổ vỡ. Ngoài ra, các quy định ở trong luật Ngân hàng Nhà nước 2010 cũng đã khẳng định được sự khác biệt cơ bản về bản chất giữa thanh tra hành chính thông thường với  thanh tra, giám sát an toàn hoạt động của ngân hàng.

Đối với việc thực hiện mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước

Với mục tiêu chính là bảo đảm Ngân hàng Nhà nước luôn luôn có đầy đủ, các số liệu về quan hệ tiền gửi và cho vay của Ngân hàng đối với Ngân sách Nhà nước chính xác, phục vụ công tác điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ có  hiệu quả, Luật Ngân hàng Nhà nước 2010 đã quy định một số vấn đề liên quan đến việc mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, thì về nguyên tắc Kho bạc Nhà nước sẽ cần phải thực hiện mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước. 

luật ngân hàng nhà nước 2010

Trên đây là một số tìm hiểu về những nội dung mới quan trọng ở trong luật Ngân hàng Nhà nước 2010. Hy vọng với chia sẻ của bài viết trên các bạn sẽ có thêm được cho mình những kiến thức cũng như hiểu biết bổ ích mới. Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *