Tag Archives: mở cổng nhà theo thước lỗ ban

Mở cổng nhà theo thước lỗ ban và kích thước cổng hợp phong thủy

mở cổng nhà theo thước lỗ ban

Cổng cửa là nơi khí trực tiếp vào nhà, là một vị trí quan trọng, yếu tố thứ 3 trong số 5 yếu tố tiên quyết thuộc dương cơ. Mở cổng nhà theo thước lỗ ban sẽ giúp bạn biết được Thủy khẩu (nơi đón khí vào nhà) nên bố trí sao cho tốt nhất. […]