Tag Archives: độ rọi

Khái niệm độ rọi và cách tính độ rọi (lux)

cách tính độ rọi (lux)

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin giúp bạn biết cách tính độ rọi (lux). Độ rọi là chỉ số biểu hiện quang thông trên 1 đơn vị diện tích bề mặt được chiếu sáng. Chỉ số độ rọi thể hiện cường độ ánh sáng lux trên bề mặt mà người […]